Zorg in uw eigen vertrouwde omgeving   020 636 6662   Mail ons uw vraag

Alice Thuiszorg is een HKZ gecertificeerd thuiszorgbureau in Amsterdam.

Sinds 2006 bieden wij zorg en ondersteuning voor zowel zorg in natura, particuliere als PGB geïndiceerde klanten. Onze dienstverlening is erop gericht zorg te bieden in de eigen, vertrouwde omgeving.

Informeer naar de mogelijkheden bij Alice Thuiszorg

Vul hiernaast uw contactgegevens in
en wij bellen u spoedig terug.

U kunt van ons het volgende verwachten:
 Flexibiliteit, wij zijn altijd bereikbaar.  Voldoende ervaring en deskundigheid.  Een respectvolle en zorgvuldige houding.


Wij stemmen de thuisverpleging, begeleiding en -verzorging af op uw persoonlijke wensen en omstandigheden.


X

Over ons

Missie

Alice Thuiszorg verzorgt en verpleegt mensen en beoogt dat zij zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving zelfredzaam en gelukkig kunnen zijn. Het streven is dat de wij zoveel mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven en welbevinden van onze cliënten die daarbij ondersteund worden door mantelzorgers. Dat doet wij door de wensen en behoeften van de cliënt centraal te stellen.

Visie

Alice Thuiszorg is een innovatieve en ondernemende thuiszorgorganisatie die veel tijd besteedt aan de intake van zorgbehoevende mensen. Daarbij wordt de hulpvraag van de cliënt zo optimaal mogelijk afgestemd op het zorgaanbod van Alice Thuiszorg.

Vanuit de optiek van Alice Thuiszorg staat de zorg en/of hulpvragende cliënt (en zijn / haar naasten of verwanten) in zowel lichamelijk, psychisch en sociaal centraal in het zorgproces. De cliënt bepaalt hoe, wanneer, hoelang en welke zorg wij verlenen. Waar nodig nemen wij, eventueel met hulp van mantelzorgers, gedeelten van de zorg over.

Een belangrijk uitgangspunt is de samenwerking met de zorgvrager en de mantelzorger. Wij gaan uit van “eigen regie”. Daar waar nodig en mogelijk is, worden personen uit het eigen netwerk van de cliënt en vrijwilligers ingeschakeld. Vrijwilligers zijn een aanvulling op de zorgverlening en zullen niet worden ingezet voor de zorg zelf.

Werkwijze

Het eerste gesprek, kennismaking, vindt plaats met één van de zorgcoördinators. In overleg met hen wordt er gekeken of wij de hulp kunnen bieden waar de zorgbehoevende cliënt op zoek naar is. Vervolgens vindt er een intake gesprek plaats waarbij gekeken wordt naar uw behoefte aan zorg. Op basis van de verwachte zorgvraag wordt een passend zorgaanbod gedaan.

Sluit Info


X

Wijkverzorging

Verpleging

Onze gediplomeerde verpleegkundigen kunnen u kortdurende zorg aan huis bieden, bijvoorbeeld als u herstellende bent na een ziekenhuisopname. Het is ook mogelijk dat u langdurig ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld als u chronisch ziek bent.

De verpleegkundige kan u ondersteunen bij:
 Het verzorgen van wonden
 Het geven van injecties
 Het toedienen van medicijnen
 Het verzorgen en begeleiden bij een beroerte (CVA)
 Het verzorgen en begeleiden bij diabetes.

Persoonlijke Verzorging

Bent u lichamelijk of geestelijk niet in staat om voor uzelf te zorgen en wilt u het liefst thuis verzorgd worden? Onze medewerkers helpen u o.a bij dagelijkse handelingen zoals opstaan, wassen / douchen, aankleden, aandoen van steunkousen en/of prothesen.

Sluit Info

X

Langdurige Zorg

Bij langdurige of intensieve zorg (bijv: kwetsbare ouderen, ernstige beperkingen, chronische ziekte) komt u mogelijk in aanmerking voor vergoedingen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeeld of u recht heeft op langdurige of intensieve zorg.

Na het besluit van het CIZ heeft u de keuze uit:

 verblijf in een instelling;
 zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt);
 een persoonsgebonden budget (pgb);
 een modulair pakket thuis (mpt).

Wij kunnen u na aanmelding een persoonlijk advies geven, en als nodig regelen wij alles rondom de zorg en ondersteuning die u nodig heeft.

Sluit Info
X

Begeleiding

Wij bieden ondersteuning aan huis bij psychische problemen, een beperking of een handicap, zodat u zo veilig en zelfstandig als mogelijk kunt blijven wonen.

Alice Thuiszorg kan op de volgende gebieden begeleiding verzorgen:  Het inzetten van de eigen kracht.  Het versterken van zijn sociale omgeving.  Het ontlasten van de persoon die gebruikelijke hulp of mantelzorg levert;  Het aanbrengen van structuur en regie.  Het uitvoeren van praktische vaardigheden.  Het regelen van het dagelijks leven.  Het participeren in de samenleving.  Signalering van terugval of het voorkomen van escalatie.

Sluit Info
X

Familieraad

De familieraad is een beschikbare netwerk voor de client in de vorm van naaste(n), mantelzorgers en familieleden. De klant maakt samen met de familieraad en medewerkers van Alice Thuiszorg een zorgleefplan voor een optimale zorg.

Sluit Info

Uw bericht is in behandeling, wij nemen spoedig contact met u op...Sluit Bericht

U bent vergeten het vinkje aan te klikken.Sluit Bericht
X

Eigen Bijdrage

Voor de meeste vormen van zorg en ondersteuning wordt er een eigen bijdrage betaalt. Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf betaalt.

U betaalt eigen bijdrage voor:

 Verzorging of verpleging bij u thuis. Dit heet Zorg zonder Verblijf;  Hulp bij het huishouden;  Dagbesteding en ambulante ondersteuning;  Woon- en vervoersvoorzieningen, bijv. een scootmobiel, een til-lift etc.

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

 Voorzieningen waar geen gemeentelijke beschikking of indicatie voor nodig is  Rolstoelen  Voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar.

Hoogte van de eigen bijdrage

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd én of u al een eigen bijdrage betaalt voor andere WMO-voorzieningen.

Proefberekening eigen bijdrage

Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u een proefberekening maken van uw maximale eigen bijdrage per vier weken.

Sluit Info

X

Cookie Gebruik

Alicethuiszorg.nl maakt gebruik van cookies zodat u op een veilige manier gebruik kunt maken van onze vragenformulier. De cookie is een klein bestand dat op de computer wordt opgeslagen om bij te houden of u daadwerkelijk degene bent die gebruikmaakt van deze formulier. Op deze manier verbeteren wij de algehele veiligheid van onze website.

Aanvullende informatie hierover kunt u vinden op: https://policies.google.com/privacy

Sluit Info

X

Contactgegevens

Alice Thuiszorg
Postadres
Sluiten
X

Hoofdlocatie Amsterdam

Buikslotermeerplein 153
1025 ET Amsterdam
Tel: 020 636 6662
Fax: 020 218 4338

  Bericht Sluiten

Postadres

Buikslotermeerplein 153
1025 ET Amsterdam

  Locatiegegevens
  Bericht Sluiten
X

Cliëntenmedezeggenschap

De cliëntenraad van Alice thuiszorg bestaat uit (voormalig) cliënten en/of hun vertegenwoordigers. Met behulp van het medezeggenschapsreglement heeft deze raad in het belang van de cliënten, inspraak in het beleid van de organisatie. Zij vergaderen met de Raad van Bestuur over vraagstukken zoals kwaliteit, cliënttevredenheid, veranderingen in de organisatie en de zorgsector, financiën.

Contactinformatie: cr@alicethuiszorg.nl


Sluit Info
  Privacystatement Website Cookiebeleid  Voorwaarden   Stichting Alice Thuiszorg: KvK 59432462