020 636 6662 mail@alicethuiszorg.nl

Informatie & downloads

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over bijvoorbeeld eigen bijdrages, zorgvergoedingen etc. Ook kunt u hier documenten en formulieren downloaden om te gebruiken.

Downloads Alice Thuiszorg

klachtenregeling

Klachtenregeling

geschillencomissie

Geschillencomissie

quasir

Quasir (klachten)
expertisecentrum

medezeggenschap

Cliënten
medenzeggenschap

checklist

Uitsluitingscriteria

privacy-client

Privacy reglement cliënten

zorg begeleiding amsterdam

Bijzondere module wijkverpleging

Wijkverpleging amsterdam

Bijzondere module MPT & VPT

Algemene Voorwaarden

privacy-client

Privacy reglement website

privacy-client

WLZ thuis

Eigen Bijdrage

Voor de meeste vormen van zorg en ondersteuning wordt er een eigen bijdrage betaalt. Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf betaalt.

U betaalt eigen bijdrage voor:

 Verzorging of verpleging bij u thuis. Dit heet Zorg zonder Verblijf; Hulp bij het huishouden; Dagbesteding en ambulante ondersteuning; Woon- en vervoersvoorzieningen, bijv. een scootmobiel, een til-lift etc.

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

 Voorzieningen waar geen gemeentelijke beschikking of indicatie voor nodig is Rolstoelen Voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar.

Hoogte van de eigen bijdrage

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd én of u al een eigen bijdrage betaalt voor andere WMO-voorzieningen.

Proefberekening eigen bijdrage

Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u een proefberekening maken van uw maximale eigen bijdrage per vier weken.

ELBHO logo
LOC zeggenschap
zorgthuisnl
sbb
geschillencommissie

Stichting Alice Thuiszorg

Buikslotermeerplein 153
1025 ET Amsterdam
Tel: 020 636 6662
Fax: 020 218 4338
Email: mail@alicethuiszorg.nl