020 636 6662 mail@alicethuiszorg.nl

Over Alice Thuiszorg

Het team van Alice Thuiszorg verzorgt en verpleegt mensen, zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving zelfredzaam en gelukkig kunnen zijn.

Het streven is dat wij zoveel mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven en welbevinden van onze cliënten die daarbij ondersteund worden door mantelzorgers. Dat doen wij door de wensen en behoeften van de cliënt centraal te stellen.

Daarom maken wij graag tijd voor u vrij!

STICHTING ALICE THUISZORG

Missie

Alice Thuiszorg verzorgt en verpleegt mensen en beoogt dat zij zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving zelfredzaam en gelukkig kunnen zijn. Het streven is dat de wij zoveel mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven en welbevinden van onze cliënten die daarbij ondersteund worden door mantelzorgers. Dat doet wij door de wensen en behoeften van de cliënt centraal te stellen.

Visie

Alice Thuiszorg is een innovatieve en ondernemende thuiszorgorganisatie die veel tijd besteedt aan de intake van zorgbehoevende mensen. Daarbij wordt de hulpvraag van de cliënt zo optimaal mogelijk afgestemd op het zorgaanbod van Alice Thuiszorg.

Vanuit de optiek van Alice Thuiszorg staat de zorg en/of hulpvragende cliënt (en zijn / haar naasten of verwanten) in zowel lichamelijk, psychisch en sociaal centraal in het zorgproces. De cliënt bepaalt hoe, wanneer, hoelang en welke zorg wij verlenen. Waar nodig nemen wij, eventueel met hulp van mantelzorgers, gedeelten van de zorg over.

Een belangrijk uitgangspunt is de samenwerking met de zorgvrager en de mantelzorger. Wij gaan uit van “eigen regie”. Daar waar nodig en mogelijk is, worden personen uit het eigen netwerk van de cliënt en vrijwilligers ingeschakeld. Vrijwilligers zijn een aanvulling op de zorgverlening en zullen niet worden ingezet voor de zorg zelf.

Werkwijze

Het eerste gesprek, kennismaking, vindt plaats met één van de zorgcoördinators. In overleg met hen wordt er gekeken of wij de hulp kunnen bieden waar de zorgbehoevende cliënt op zoek naar is. Vervolgens vindt er een intake gesprek plaats waarbij gekeken wordt naar uw behoefte aan zorg. Op basis van de verwachte zorgvraag wordt een passend zorgaanbod gedaan.

Thuiszorg in Amsterdam met hart en ziel!

Doordat al onze medewerkers met hart en ziel hun werk doen, voelen onze cliënten zich meer op hun gemak. Naast de nodige verzorging geeft een extra glimlach de warmte die ieder mens nodig heeft. Daarom kijken onze cliënten vaak uit naar het bezoek van hun wijkzuster!
Als u wilt weten voor welke soort hulp, begeleiding en/of verpleging u bij ons terecht kunt, klikt u op onderstaande button.

thuiszorg met aandacht

“Ik voel mij erg op mijn gemak wanneer de wijkzuster bij me langskomt. Het voelt vertrouwd én gezellig, dat vind ik fijn!”

ELBHO logo
LOC zeggenschap
zorgthuisnl
sbb
geschillencommissie

Stichting Alice Thuiszorg

Buikslotermeerplein 153
1025 ET Amsterdam
Tel: 020 636 6662
Fax: 020 218 4338
Email: mail@alicethuiszorg.nl