020 636 6662 mail@alicethuiszorg.nl

Medido medicijndispencer:


De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan snel en hebben invloed op de werkwijze en het handelen van medewerkers in de zorg. Door deze ontwikkelingen kan er effectiever en efficiënter zorg worden geleverd. Dat betekent dat medewerkers in de zorg om moeten gaan met deze nieuwe technieken.

Technologische hulpmiddelen bieden de ondersteuning in de thuissituatie, ze kunnen de kwaliteit van leven verbeteren.

Een aantal technologische hulpmiddelen wordt al langere tijd ingezet in de zorg, zoals een tillift, traplift, rollator, steunkousen of een scootmobiel.

De afgelopen jaren zijn hier meer hulpmiddelen bijgekomen:

hulpmiddelen om zorg op afstand te verlenen en ‘beeldschermzorg’ te verlenen,

Beeldschermzorg, zorg op afstand of teleconsultatie is zorg op afstand waarbij de zorgverlener en zorgvrager door middel van een beeldscherm met elkaar in contact staan. Beeldschermzorg wordt gebruikt om zorgvragers op afstand ondersteuning te bieden op momenten dat dit nodig is.

hulpmiddelen voor het verkrijgen van toegang tot een woning,

hulpmiddelen om informatie mee op te zoeken en te registreren,

hulpmiddelen om toezicht mee te houden.

Binnen onze organisatie Alice Thuiszorg willen wij op korte termijn De Medido als hulpmiddel bij onze cliënten gaan inzetten.

Wat is de een Medido medicijndispencer?

De Medido  is een slimme medicijndispenser, die werkt met een volautomatisch uitgiftesysteem. Het apparaat is vooral geschikt voor ouderen die thuis wonen, verschillende medicijnen moeten innemen, en dit af en toe vergeten. Met dit apparaatje hoeft de thuiszorg niet meerdere malen per dag langs te komen voor controle. Voor ouderen is het prettig dat ze hun eigen regie weer terugkrijgen, en niet steeds een hulpverlener over de vloer komt.

medido medicijndispencer

Hoe werkt de Medido medicijndispenser?

https://www.youtube.com/watch?v=aCAFECYdPIo

Deze slimme medicijndispenser herinnert de cliënt eraan om (de juiste) medicatie in te nemen. De persoonlijke medicatierol (baxterrol) wordt geladen in het apparaatje. In de rol zitten de medicijnen gesorteerd in zakjes per innamemoment. Op het moment dat de cliënt medicijnen nodig heeft, geeft het apparaatje een herinneringsgeluid af. De gebruiker drukt op OK om het zakje met medicijnen uit het apparaat te laten komen. De verpakking wordt automatisch geopend. Indien de gebruiker niet reageert op het geluid en het zakje dus niet afscheurt, wordt dit doorgegeven aan de thuiszorg. De thuiszorg neemt dan telefonisch contact op met de gebruiker of gaat indien nodig langs. De medicijnen worden geleverd door de apotheek en de Medido wordt wekelijks gevuld door de thuiszorg. Met name de koppeling met de thuiszorg maakt het een goed en uniek systeem.
Ouderen die een slim apparaatje gebruiken dat hen herinnert wanneer ze hun medicijnen moeten innemen, nemen beter op tijd hun medicijnen in. 96% van de ouderen die gebruik maken van de Medido medicijndispenser nam op tijd hun medicijnen in, terwijl het gemiddelde bij chronisch zieken slechts 50% is.

Wie begeleidt de cliënt?

Alle zorgverleners die getraind zijn door Medido Zorgconsulent kunnen de cliënt begeleiden en ondersteunen in het gebruik van Medido. De intensieve begeleiding is alleen bij de start nodig. Zodra de cliënt het vertrouwen heeft, kunnen ze zelfstandig gebruik maken van Medido.

Wie plaatst de medicatie rol?

De rol wordt door de zorgverlener in de Medido dispenser geplaatst. Dit gebeurt wekelijks of een keer in de 2 weken. Dit is ook het moment dat de zorgverlener kan signaleren of het zelfstandig gebruik van Medido bij de cliënt naar behoren gaat.